Komunikacja

Komunikacja

W systemie GEOSECMA pojęcie komunikacji jest rozumiane w znacznie szerszym sensie niż zwykle, mimo że jest ograniczone do komunikacji komputerowej. System GEOSECMA nigdy nie oferował tak wielu możliwości w zakresie komunikacji jak w tej chwili.

 

Za pośrednictwem Internetu informacja może zostać przekazana/udostępniona większemu gronu odbiorców - zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Można udostępnić dane dokładnie tym wszystkim, którzy ich potrzebują!

 

Podkład zawierający wiele szczegółów może łatwo podnieść jakość prezentacji danych. Obrazy rastrowe, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz mapy cyfrowe w wielu tradycyjnych formatach CAD i GIS mogą być importowane i wykorzystywane jako podkłady pasywne w systemie GEOSECMA.

 

Jeżeli wolą Państwo pracować z tymczasowo 'aktywnym' podkładem, w którym elementy aktywne mogą być użyte jako materiał źródłowy do konstruowania obiektów, proponujemy zastosowanie formatu DXF.

 

Gdy te same dane są wykorzystywane często, zalecamy 'trwały' import danych do systemu GEOSECMA, zwłaszcza że wówczas Państwa współpracownicy mogą łatwiej wykorzystać system GEOSECMA do tworzenia i odpowiedniego spożytkowania danych.

 

Informacja dostarczana w jednym ze standardowych formatów doskonale nadaje się do bezpośredniego importu do systemu. Dane zaimportowane do bazy oraz dane utworzone w systemie GEOSECMA mogą być wykorzystywane wielokrotnie przez wszystkich użytkowników systemu.

 

Producenci innych programów, chcący wykorzystać dane zgromadzone w bazie systemu GEOSECMA, mogą teraz dotrzeć do nich w prosty i bezpieczny sposób. Korzystając z najnowszych technik informatycznych, obecnie powszechnie dostępnych w produktach na platformie Windows, można łatwo utworzyć odpowiednie połączenia komunikacyjne .

 

Specjaliści, którym niezbędna jest funkcjonalność zawarta w tradycyjnych programach CAD i GIS, mogą zastosować dokładnie te same metody komunikacji.

 

Dzięki technologii internetowej informacja może dotrzeć do większej liczby użytkowników - wewnętrznych, korzystających z Intranetu, i zewnętrznych, używających Internetu. Można ją łatwo udostępnić tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Zarówno jeżeli chodzi o wygląd okienek dialogowych jak i prezentację danych na mapie KORDAB chętnie pomoże Państwu dopasować interfejs użytkownika do Państwa wymagań.

 

Komunikacja należy do zestawu narzędzi podstawowych systemu GEOSECMA, zawartych w belce I.

 

GEOSECMA DWG/DXF
Dzięki nowemu modułowi DWG/DXF który właśnie opracowaliśmy, usprawniliśmy komunikację systemu GEOSECMA z programem AutoCAD.Korzystając z tego modułu użytkownik może zapisywać i odczytywać dane w formacie AutoCAD-a (DWG), bezpośrednio z systemu GEOSECMA.Nowy produkt rozwiązuje wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się podczas korzystania z wymiany danych w formacie DXF, w wyniku których zawartość rysunku może ulec zniekształceniu.Między innymi oznacza to, że elementy geometryczne zawarte w rysunku  AutoCAD-a, odpowiednio odfiltrowane za pomocą 'Profilu widoczności', mogą być wyświetlane razem z danymi z systemu GEOSECMA. Obiekty w rysunku AutoCAD-a mogą być używane jako podstawa do tworzenia/rysowania nowych obiektów w systemie GEOSECMA.Przykłady dziedzin, w których taka aplikacja może być szczególnie przydatna, to wymiana planów zagospodarowania przestrzennego  i projektów pomiędzy konsultantami i architektami.